Decibel: eenheid van de geluidsintensiteit. hoe hoger het getal hoe harder het geluid.