PRIVACY POLICY


Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze winkels. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van je privacy en de verwerking en doorgifte van je persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken je om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleen je toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. Inbouw.nl is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen.


Registratie persoonsgegevens

Inbouw.nl legt je gegevens vast als je producten of diensten van ons afneemt. Ook als je gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of je gegevens achterlaat in een van onze vestigingen worden deze bewaard. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van Inbouw.nl.

In de volgende situaties registreren wij jouw persoonsgegevens;

 • In onze winkels bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren.
 • Bij het bezoeken van onze website.
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Bij het invullen van een review voor een aan jou geleverd product of een aan jou geleverde dienst.
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van sollicitatie- en contactformulieren op de website.
 • Als wij jouw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien je bij deze derde partijen hebt aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen. In dit geval vermelden wij van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen bij onze eerste communicatie met jou.

 

Wij kunnen wij je de volgende informatie vragen en/of registreren;

 • geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We kunnen jouw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Dit kan één of meerdere van deze partijen zijn:

- Bezorgpartners;

- Montagepartners;

- Servicepartners;

- Leveranciers;

- Betaalpartners;

- IT-dienstverleners.

Onze bezorg-, montage-, en servicepartner moet tenslotte bij je thuis komen om je product te bezorgen, monteren of service leveren.

Onze leverancier ontvangt een referentie naar je aankoop, en in sommige gevallen komt onze leverancier ook bij jou thuis.

Onze betaalpartner ontvangt jouw gegevens om de betaling te kunnen verwerken.

Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals cloud-opslag, media- en advertentiediensten, onderhoud van onze website en verwerking van reviews.

Als de wet ons ertoe verplicht delen wij jouw klantgegevens met overheidsinstanties.


Gebruik van persoonsgegevens

De grondslag voor het gebruik van je persoonsgegevens is je toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van jouw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten.

Je persoonsgegevens worden door Inbouw.nl gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. Om een opdracht uit te voeren,

2. Om je te informeren over de status van jouw opdracht, 

3. Voor het meten van de klanttevredenheid, 

4. Om door jou gestelde vragen te beantwoorden, 

5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan jouw wensen. In dit kader kunnen wij je persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden. 

6. Om je te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail. 

7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post. 

8. Daarnaast worden je gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren. 

9. Inbouw.nl zal jouw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 


Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens die we met jouw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende één jaar.

Persoonsgegevens die we van je ontvangen in het kader van een offerte bewaren wij 2 jaar.

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een aan ons verleende opdracht en/of een met ons gesloten overeenkomst, bewaren wij tot de service- of garantieperiode is verlopen.


Inzien en wijzigen van jouw gegevens

Je kunt Inbouw.nl verzoeken om:

 • inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die Inbouw.nl over jou verzamelt.
 • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Inbouw.nl over jou verzamelt.
 • overdracht van de persoonsgegevens die Inbouw.nl over jou verzamelt.

 

Je kunt je verzoek indienen door een e-mail te sturen naar privacy@inbouw.nl. Om je verzoek te kunnen verwerken vragen we je om onderstaande gegevens:

 • Volledige naam
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Je verzoek en/of vraag

 

Waarom we deze gegevens nodig hebben leggen we je graag uit.

We willen je vragen om jouw volledige naam, postcode en huisnummer te vermelden in de e-mail. Een correcte schrijfwijze van jouw volledige naam is belangrijk voor ons matchingprincipe. Wat dit inhoudt wordt zo toegelicht. Daarnaast ben je vrij om zelf te bepalen of en zo ja welke extra gegevens je geeft.

Waarom willen we deze gegevens weten? Het kan voorkomen dat je meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd, wanneer je bijvoorbeeld een formulier via onze website hebt ingevuld en een offerte gevraagd in de winkel. Hierbij kan het zijn dat je gegevens net iets anders zijn ingevuld, bijvoorbeeld je voorletters i.p.v. voornaam of als je gaat verhuizen, je nieuwe adres i.p.v. je huidige adres. Als je gegevens niet volledig hetzelfde zijn, kan het voorkomen dat je meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd.

Wij zullen vervolgens door middel van een matchingprincipe naar registraties van jouw persoonsgegevens in ons systeem zoeken. Simpel gezegd zoeken wij op basis van de gegevens die je nu aan ons geeft, naar de overige gegevens. Hierbij neemt de kans op een volledig beeld van de bij ons bekende persoonsgegevens toe naarmate je meer gegevens geeft. Het kan dus voorkomen dat niet alle van jou bij ons bekende persoonsgegevens worden gevonden omdat we die niet hebben weten te “matchen”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou gedaan is, zullen we na ontvangst van je verzoek een bevestigings e-mail versturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Pas nadat we een bevestiging op deze e-mail hebben ontvangen zullen we je verzoek verder in behandeling nemen.

Inbouw.nl streeft ernaar om jouw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer we je verzoek hebben verwerkt zullen we je de benodigde informatie verstrekken. Mocht je verzoek onverhoopt toch afgewezen (dit kan zijn omdat je verzoek in strijd is met de wet) worden zullen we je uiteraard een toelichting geven waarom Inbouw.nl jouw verzoek niet heeft kunnen verwerken.

De gegevens die je verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van je vraag. Na voltooiing van je verzoek worden deze gegevens verwijderd.

Je hebt recht om indien je dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Verzet

Je kunt altijd aangeven dat je niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@inbouw.nl.

Advies nodig?

Voor persoonlijk advies of vragen bel met 0226-355305 of stuur een e-mail naar onze klantenservice.

© 2023 Inbouw.nl